‘We willen evolutie gelijk stellen aan vooruitgang’


Gray: ‘Het vreemdste aan de mens is zijn onvermogen zich met zijn natuur te verzoenen’ (Foto: Arenda Oomen/HH)

John Gray over wetenschap als illusie, leven na de dood en de toekomst na de financiële crisis.

Meeslepend vertelt de Britse politiek filosoof John Gray in zijn nieuwe boek over de onverbeterlijke neiging van de mens om aan zijn eigen natuur te willen ontsnappen. Het vormt een belangrijk thema in zijn oeuvre, maar deze keer heeft hij wat hij te zeggen heeft in een andere vorm gegoten. „Een rode draad in mijn werk is de notie dat allerlei religieuze en ideologische wereldbeelden die door doorsnee intelligente, vooruitstrevende mensen verworpen worden, zich ongemerkt nog wel degelijk laten gelden in hun gedrag en opvattingen. Ik besef dat het zinloos is om mensen daarvan te willen overtuigen met rationele argumenten”.  Aldus Gray in een gesprek met Bas Heijne.

NRC_20110128_1_034_article1 [pdf]

Closed