Month: maart 1983

Hans Lelieveld in Senegal


In de roman Otto’s oorlog wordt op pagina 117 een persoon Hans Lelieveld opgevoerd. Dit is het pseudoniem voor Ernst Poorter, destijds bioloog in dienst van de Rijksdienst IJsselmeerpolders te Lelystad met specialisme: Lepelaars. In het verhaal speelt Hans een bijrol. Echter wel karakteristiek, bepaald niet kleurloos. Zijn massieve en soms luidruchtige aanwezigheid eindigt op bladzijde 147. (Uitgave Wolters-Noordhof, 1996)

Boek