Month: mei 1987

Bemoeienissen met lepelaars


“Al weken probeer ik Ernst Poorter over te halen tot een interview over zijn bemoeienissen met lepelaars”. Deze zin staat genoteerd in Koos van Zomeren’s “Een jaar aan scherven” op de datum 11 mei. Dagboeknotities uit het jaar 1987. (Arbeiderspers, derde druk februari 1999, pagina 123)

(Een jaar in scherven, blz. 123) [pdf]