Month: januari 1994

Saneringen teisteren Flevoland


(NRC Handelsblad 190194 / Bron: RBA Flevoland)

Jongste provincie groeit sneller dan de zwakke arbeidsmarkt kan bijbenen.

Maar die rust is bedriegelijk: het aantal werkzoekenden in deze gemeente is in 1993 tot recordhoogte gestegen. Bijna 18 procent van de beroepsbevolking was in 1993 zonder werk en op zoek naar een baan, ruim 500 mensen meer dan in 1992. Lelystad eindigde daarmee op ruime voorsprong ten opzichte van de andere grote gemeentes in Flevoland, zoals Almere (12,39 procent), Dronten (9,27 procent) en Noord-oostpolder (10,26 procent).

Door Marcella Breedeveld

NRC_19940119_flevoland [pdf]