Month: november 1998

Een onvoorspelbare geldhoop


(Illustratie: Frank van der Loo)

Clustering van bedrijven laat zich niet sturen.

Waarom bundelden bedrijven zich juist in Silicon Valley of in het Roergebied? Helaas voor beleidsmakers: het proces van clustering is te simuleren, maar wáár de concentratie zich ontwikkelt blijft onvoorspelbaar.

Door Rob van den Berg

NRC_19981128_Geldhoop [pdf]

Tijd Tijd Tijd


Voorzijde van de CPLEAR-detector. Op de opening in het midden wordt de antiprotonenbundelpijp aangesloten. De 174 fiberdraden geleiden de lichtpulsjes, die de antiprotonen bij het passeren van een teller afgeven naar een versterker. (Foto: CERN)

Kaon-deeltje ziet onderscheid tussen verleden en toekomst.

In de wereld van het alledaagse loopt de tijd onverbiddellijk vooruit, richting toekomst. Op het niveau van de elementaire deeltjes doet tijdomkeer er niet toe. Behalve bij het neutrale kaon – voorwaarde voor ons bestaan.

Door Dirk van Delft

NRC_19981121_tijd [pdf]