Month: mei 2001

Windenergie (2)


…Saris meent echter dat alleen al het gegeven dat vele boeren windmolens plaatsen, een bewijs levert dat windenergie lonend is.

Door Chris Heynen

ESM-20010505-010006004_2 [pdf]

Boek