Month: maart 2004

Prinses Máxima in Raad van State


(Foto: AFP)

Prinses Máxima heeft gisteren voor het eerst zitting genomen in de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering.

NRC_20041021_raadvanstate_monarchie_3 [pdf]