Month: juli 2007

Spiedende ogen


TotemMensen en dieren die zich bekeken voelen, gaan zich altruïstisch gedragen, want zulk gedrag wordt sociaal beloond. Dat schrijven twee Duitse onderzoekers, de ecoloog Manfred Milinksi en de econoom Bettina Rockenbach, deze week in Science. Het menselijke brein blijkt sterker te reageren op ogen dan op complete gezichten. Priemende ogen, getekend op een collectedoos in een koffiehuis, blijken een effectiever middel om van gasten goede gevers te maken dan een afbeelding van bloemen. Volgens de auteurs hielpen de menselijk afgebeelde ogen van de dierfiguren op Noord-Amerikaanse totempalen het gedrag van dorpsbewoners in gewenste banen leiden. (D.V.)

NRC_20070728-03020003 [pdf]

Kat Oscar ruikt of de dood langs komt


De kat Oscar (Foto: NEJM)

Wanneer kat Oscar zich te slapen legt op het bed van een van de doodzieke bewoners van het Steer House verpleeghuis in het Amerikaanse providence, Rhode Island, belt de verpleging de familie om afscheid te komen nemen. Meestal sterft de zieke dan binnen twee uur.

NRC_20070726-01009009 [pdf]

Lees voor een mogelijke verklaring van dit gedrag Frans de Waal “Een tijd voor empathie” blz. 87 e.v.

Bidden zonder God


De gemeenteraad van Montfoort zal na het zomerreces de vergadering openen en sluiten met een ambtsgebed zonder de woorden ‘God’ en ‘amen’.

NRC_20070720-01002002 [pdf]

Zwitserse cervelaat hangt aan een dun velletje


Het vel van de Zwitserse cervelaat – net zulk nationaal eten als rösti of raclette – komt uit Brazilië; het wordt gemaakt van koeiendarmen. En sinds april vorig jaar weigeren de landen van de Europese Unie bepaalde rundvleesproducten uit Brazilië binnen te laten, omdat die niet voldoen aan de strikte maatregelen tegen gekkekoeienziekte.

NRC_20070709-01004013 [pdf]

Wie zou er geen Montaigne willen zijn


Montaigne (1533-1592) en het kasteel waar hij een groot deel van zijn leven doorbracht (Uit: 'The Atlas of Literature', Greenwich Editions)

Een praktische denker onderzoekt de ideale levenshouding – en vindt die bij een 16de-eeuwse filosoof. De levenskunstenaar is iemand die zich overal rekenschap van geeft. En een dergelijk zelfbewustzijn is precies waar deze tijd om vraagt.

Door Bas Heijne

NRC_20070706-04027003 [pdf]

Boek

Alsnog zijn naam op het oorlogsmonument


Plaatsen waar Franse soldaten werden geëxecuteerd. (NRC 050707/FG/Bron: wereldoorlog1418.nl)

Met nabestaanden en de filmploeg van ‘In Europa’ naar executieplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog. Vanaf november zendt de VPROtelevisie in 35 delen de verfilming van In Europa uit. Op locatie in Noord-Franse dorpen. “Voor het Franse leger was hij niets, want opstandig.”

Door Wilmer Heck

NRC_20070705-01006001 [pdf]

NRC_20070705-01006002 [pdf]

NRC_20070705-01006003 [pdf]

NRC_20070705-01006004 [pdf]

Alfamannetje onder de primatologen


Een chimpansee maakt een vredelievend en bedelend gebaar. 'Geef mij mijn voedsel terug'. (Foto: Frans de Waal)
Een chimpansee maakt een vredelievend en bedelend gebaar. 'Geef mij mijn voedsel terug'. (Foto: Frans de Waal)

De kapucijnaapjes van Frans de Waal worden wereldwijd gebruikt in pleidooien voor gelijke beloning. Primatoloog Frans de Waal is volgens Time Magazine een van de 100 invloedrijkste mensen in de wereld. Van McKinseymanagers tot politici die niet in de evolutie geloven, een breed publiek is dol op zijn verhalen over apengedrag en hoe zeer dat op mensengedrag lijkt.

Door Jannetje Koelewijn

NRC_20070702-01002003 [pdf]

Boeken

Armoede in Derde Wereld daalt stevig


Marco Borsato toont met de ministers Van Middelkoop (Defensie, rechts) en Koenders (Ontwikkelings-samenwerking, midden) het eerste getekende Akkoord van Schokland. De artiest ondertekende het akkoord zaterdag namens War Child dat kinderen in oorlogsgebieden helpt. (Foto: Evelyne Jacq)

Het aantal mensen in ontwikkelingslanden dat in extreme armoede leeft is afgenomen. In 1990 moesten 1,25 miljard mensen rondkomen van minder dan een dollar per dag, in 2004 waren dat er nog 980 miljoen.

NRC_20070702-01003002 [pdf]