Month: augustus 2007

Fokke & Sukke maken van ABN-Amro Nederlandse geschiedenisBoek

Une messe contestée


Eugène Le Roy

Année Eugène Le Roy. Les Libres Penseurs de Dordogne critiquent un hommage religieux figurant au programme.

SO_20070824-02016002_2 [pdf]

Boek

Een onaangename blufpokeraar


Adelsdiploma aan Johan Willem van Ripperda verleend door koning Philips V van Spanje, 1726
Johan Willem Ripperda (Schilderij omslag besproken boek)

De Groningse avonturier Johan Willem Ripperda (1682-1737) ontmaskerd. In drie loopbanen blufte Johan Willem Ripperda zich omhoog in Groningen, Spanje en Marokko. Dat deed hij op leugenachtige wijze, met alle gevolgen van dien.

Door Luc Panhuysen

NRC_20070817-02020002 [pdf]

Boek

Stukken in Groninger archief, waaronder het Adelsdiploma

Oranjebonus of ooievaarsbaby


Flip de Kam

Hoewel de staatsvorm van de monarchie op gespannen voet staat met de grondbeginselen van de democratie, houden opvallend veel Europese landen hun koningshuis in ere. Daaronder drie Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en de zuiderburen. Wat kan de reden zijn? Een vorstenhuis en zijn entourage kosten de belastingbetalers een lieve duit. Krijgen de onderdanen wel waar voor hun geld?

Door Flip de Kam

NRC_20070811-02016002 [pdf]

Twaalf turbulente tennislevens


Richard Krajicek 1992 (Foto: Freddy Rikken)

Boek portretteert de beste Nederlandse toptennissers van de afgelopen tachtig jaar. Karakter en levenservaring zijn bij topsport minstens zo belangrijk als talent en techniek. Dat bewijst een onlangs verschenen boek over de levens van ‘de twaalf grootste Nederlandse tennissers’.

Door Daniëlle Pinedo

NRC_20070804-01011001 [pdf]

Eén groot en mooi gekkenhuis


Spotprent over het Congres van Wenen (Uit besproken boek) V.l.n.r. Talleyrand, Castlereagh, Keizer Frans I van Oostenrijk, Tsaar Alexander, Frederik Willem II van Pruisen, Koning Frederik August van Saksen, personificatie van de Republiek van Genua.

Na de slag bij Leipzig in 1812, toen Napoleon door de geallieerden werd verslagen, maakten de vier grote naties Rusland, Oostenrijk, Pruisen en Groot-Brittannië zich op om de kaart van Europa voor eens en voor altijd grondig te herschikken. Europa moest een christelijk werelddeel blijven, beheerst door deze monarchale staten die een permanente orde en veiligheid zouden handhaven, hoezeer andere naties of potentiële naties als Polen, Nederland, Zwitserland, Baden en tientallen Duitse vorsten-dommetjes ook mochten tegensputteren.

Door Roelof van Gelder

NRC_20071028-07018005 [pdf]

Boeken