Month: november 2008

Het recht van boze burgers


De lijken van de gebroeders De Witt, opgehangen op het Groene Zoodje aan de Vijverberg in Den Haag, 1672. Het schilderij is van Jan de Baen. (Foto: Rijksmuseum)

De volkswoede van 1672 was niet geregisseerd door de prins van Oranje. Burgers eisten uit eigen beweging goed bestuur.

Door Dirk VIasblom

NRC_20081129-04010004 [pdf]

Zachte technologie


Vrouwen-beeldje, 25.000 jaar oud. Let op het rond-gevlochten mutsje.


Die zachte materialen waren niet bestand tegen de tand des tijds. Maar ze waren waarschijnlijk belangrijker dan die eindeloze reeks wel bewaard gebleven Acheulische stenen vuistbijlen die als mannelijke trofeeën in de musea liggen, maar waarvan het nut niet eens zo duidelijk is.

Door Hendrik Spiering

NRC_20081129-04010003_spl [pdf]

Boek


Brood op de plank


Verbeteringen en aanvulling

Door Jan Schild

20081123-errata_Broodopdeplank [pdf]

Boek

Een spannend bezoekje van Agent Orange aan actrice Frances Day


Prins Bernhard bezoekt de kleedkamer van actrice Frances Day, hoofdrolspeelster in de revue Black Vanities uit 1941. (Tekeningen uit het derde deel van de stripbiografie Agent Orange)

Historicus Cees Fasseur is niet de enige die deze week met ‘onthullingen’ over het koningshuis komt. Deze week verschijnt ook het derde deel van de stripbiografie Agent Orange, over het leven van prins Bernhard. Het behandelt de periode 1938-1941 en maakt deel uit van een tweeluik over de oorlogsjaren van Bernhard.

NRC_20081112-01003003 [pdf]

Boek

Juliana werd immens onrecht aangedaan


(Illustraties: Cyprian Koscielniak)

Fasseur heeft geen bewijs gevonden dat Juliana zich in staatszaken liet leiden door Hofmans.

Bernhard treiterde en vernederde Juliana zoveel hij wilde. Omdat de façade van het gezinsideaal moest worden opgehouden, kon ze niet van hem af, meent Elsbeth Etty.

NRC_20081112-01007001 [pdf]

Schama


Simon Schama (Foto: Chris Keulen)
Simon Schama (Foto: Chris Keulen)

De Amerikaanse droom lijkt zijn grenzen bereikt te hebben, zegt historicus Simon Schama. ‘In mijn boek De Amerikaanse toekomst: een geschiedenis laat ik zien dat Amerika zichzelf steeds opnieuw kan uitvinden.’

Door Paul Steenhuis

NRC_20081101_Schama [pdf]

Boeken Simon Schama