Month: mei 2009

Blokkade bij LeClerc


Boerenprotest “façon Française”. Na jarenlang goede melkprijzen, staan die nu als gevolg van de kredietcrises onder druk. Supermarkt LeClerc in Ribérac werkt mee om de “gewaardeerde klanten” naar de rechtstreekse verkoop op de boerderij te dirigeren om daar extra inkomen voor de verdrukten te genereren. Uit niets bleek of deze opschorting van de eigen verkoop afgedwongen was. Gezien het vaak heftige karakter waarmee boeren in Frankrijk hun misnoegen uiten, laat dit zich raden. (CH)

Puzzels met ontbrekende stukjes


Rob(b)ert Hennebo
Rob(b)ert Hennebo

Twee Hollandse avonturiers: Van der Gon(1660-1731) en Hennebo (1686-1737)

Cornelis van der Gon en Robert Hennebo waren tijdgenoten en mannen van dertien ongelukken. Wat ze schreven is minder pikant dan hun échte levens, zo blijkt uit twee intrigerende biografieën.

Door Atte Jongstra

NRC_20090508_4_014_article2_Gon_Hennebo [pdf]

Boeken