Month: oktober 2010

Ongeremd goed doen


Een door het ijs gezakte waaghals wordt op het land geholpen in de Friese Ryptsjerksterpolder. (Foto: Sake Elzinga)

Zonder remmingen zijn mensen eerder geneigd om iemand te helpen die in zijn snoepje stikt. Ze handelen moreel correcter.

Je kunt concluderen dat de mens van nature slecht is en op het rechte pad gehouden moet worden met strenge regels en normen. Maar Van den Bos trekt precies de tegenovergestelde conclusie. “De meerderheid van de mensen is sociaal”, zegt hij. “Dus als mensen zich vaker ongeremd gedragen en zich niets aantrekken van wat anderen misschien denken, hebben ze meer gelegenheid om die goede kant te laten zien.”

Door Ellen de Bruin

NRC_20101030_4_006_article1 [pdf]

Het zwarte gat als schepper


In de kern van dit sterrenstelsel, NGC 1097, op 16 miljoen lichtjaar van de aarde, bevindt zich een zwart gat. (Foto: NASA/HST)

Zwarte gaten kunnen schokgolven uitzenden die sterren produceren en zelfs hele sterrenstelsels. Dat beweert de Franse astrofysicus David Elbaz.

Wat was er eerder: het sterrenstelsel of zijn centrale superzware zwarte gat? Dit kip-of-eiprobleem is een veelbesproken onderwerp in de kosmologie. De meeste astronomen denken dat er eerst sterrenstelsels ontstonden, door het samensmelten van kleinere concentraties van oermaterie. Pas daarna zou in het centrum van zulke stelsels een superzwaar zwart gat kunnen groeien.

Door George Beekman

NRC_20101030_4_010_article1 [pdf]

  • Category: Heelal
  • Comments Closed

Les livres du château de Mauriac vendus


François Jullien présente une des plus belles pièces de la collection qui sera mise en vente demain : « Les Affiches Illustrées » de Maindron, aux éditions Tallandier. (Photo n.c.)

« On retrouve essentiellement des livres d’histoire du XVIIe, XVIIIe siècle et de l’Empire, et un peu de régionalisme, une vente consacrée à la littérature suivra courant novembre »

Par Nicolas Caminel 

SO_20101023_Mauriac [pdf]


Is de triomf van de fysica wel reëel?


Stephen Hawking, met een bijgekleurde Nasa-foto van het centrum van de Melkweg waar zich een zwart gat bevindt. (AFP/Getty)

Retoriek, tromgeroffel en guitige jongensboekzinnen in Stephen Hawkings ‘Grand Design’

Miljoenen werden verkocht van Stephen Hawkings boek ‘A Brief History of Time’. Een lofzang op de fysica. In zijn nieuwe boek is de filosofie dood en god overbodig. Jammer.

Door Margriet van der Heijden

NRC_20101022_4_006_article1 [pdf]

Boek

Religie is niet waar, maar nuttig


(Foto: Shutterstock)

Het nieuwe instinct bovenop de apenmoraal. Dát werd het instinct voor religie.

Is religie de moraal waarmee groepen hun samenleven veilig stellen? De Britse wetenschapsjournalist Nicholas Wade meent van wel, maar zijn collega HENDRIK SPIERING is niet helemaal overtuigd.

NRC_20101022_4_008_article2 [pdf]

Onze hang naar sympathie


Adam Smith op een Brits bankbiljet van twintig pond

Adam Smith (1723-1790) was geen econoom, maar een filosoof.

Een biografie schrijven over de Britse filosoof Adam Smith is een ramp: er is weinig over hem bekend. Zeker is dat hij niets met moraal had te maken, aldus BEN KNAPEN, nu staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.

NRC_20101022_4_016_article1 [pdf]

Le marché aux noix a débuté


(Tocane. Photo Alain Serbat)

Le premier marché aux noix a eu lieu lundi sur l’allée du Pré-Sec.

SO_20101021_noix [pdf]

Deens plan groene energie faalt


(Illustratie: Boligan)

De Denen betalen de hoogste tarieven voor inefficiënte zon- en windenergie.

Milieuactivisten praten niet over verandering van het klimaat, maar prijzen de grote voordelen van groene energie. Alleen zijn die er nog steeds niet, schrijft Bjørn Lomborg.

NRC_20101020_1_006_article4 [pdf]

Het waait steeds minder


(NRC 191010 / StS, JF / Bron: Nature Geoscience)

Bossen remmen de wind op het noordelijk halfrond af.

Nog maar net heeft de mens de wind als schone energiebron ontdekt of onderzoekers stellen vast: De wind valt weg.

NRC_20101019_1_008_article5 [pdf]

Abu Dhabi: vrouw slaan is toegestaan


Mannen in de Verenigde Arabische Emiraten mogen hun vrouw en kinderen slaan, zolang de klappen maar geen sporen achterlaten op het lichaam.

NRC_20101019_1_005_article8_2 [pdf]