Month: september 2012

President van Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck


Omslag van besproken boek

Van 1805 tot 1810 was Schimmelpenninck staatshoofd van het Bataafse Gemenebest, bekleed met de uitvoerende macht, maar de titel ‘president’ heeft Napoleon hem niet gegund. Hoe graag hij ook president wilde zijn net als Washington, zijn ambt was ‘raadpensionaris’, een verwijzing naar het verleden van de republiek.

NRC_20120929_1_015_article1 [pdf]

Boek