Armoede in Derde Wereld daalt stevig


Marco Borsato toont met de ministers Van Middelkoop (Defensie, rechts) en Koenders (Ontwikkelings-samenwerking, midden) het eerste getekende Akkoord van Schokland. De artiest ondertekende het akkoord zaterdag namens War Child dat kinderen in oorlogsgebieden helpt. (Foto: Evelyne Jacq)

Het aantal mensen in ontwikkelingslanden dat in extreme armoede leeft is afgenomen. In 1990 moesten 1,25 miljard mensen rondkomen van minder dan een dollar per dag, in 2004 waren dat er nog 980 miljoen.

NRC_20070702-01003002 [pdf]


Closed