Bacteriën helpen elkaar tegen gif


Sommige bacteriën in een kolonie vertonen onbaatzuchtig gedrag. Het gaat om antibioticaresistente bacteriën die samenleven met niet-resistente soortgenoten. Zodra de kolonie wordt blootgesteld aan antibiotica, scheiden de resistente bacteriën de signaalstof indool af. Deze stof activeert bij de niet-resistente buren bepaalde verdedigingsmechanismen, zoals pompsystemen die schadelijke stoffen de cel uit werken. Daardoor zijn de niet-resistente bacteriën, die veruit in de meerderheid zijn, beter bestand tegen de antibiotica.

NRC_20100902_1_008_article2 [pdf]

Closed