Blije bedrijven


De nieuwe Google-vestiging in Kirkland, in de Amerikaanse staat Washington heeft een klimmuur. Google staat op het standpunt dat het personeel productiever is als het zich af en toe kan ontspannen. (Foto: AP / Ted Warren)

De beste managers luisteren naar hun werknemers. Vreemd genoeg zijn er nog steeds managers die dat niet doen.

Door Ellen de Bruin

Wat aanvullende notities door Chris Heynen. Heeft in eigen bedrijf vanaf het moment dat de eerste medewerker erbij kwam de in dit artikel beschreven managementmethode toegepast. Samengevat: Luisterend, participerend, dienend leidinggeven.

Vriendenclub niet vanzelfsprekend.

Dat een luisterend manager automatisch een blije onderneming creëert, een soort productieve vriendenclub, is mij een illusie gebleken. Ook tussen in vrijheid werkende mensen -het klinkt als het beschrijven van een kolonie apen- ontstaan strubbelingen. Mijn subjectieve ervaring is dat die fricties in een op zelfwerkzaamheid gebaseerde groep, intenser zijn. De boeman-baas als boksbal ontbreekt immers? Het sussen en managen van onderlinge ruzies neemt behoorlijk wat tijd van deze zelfbenoemde “primus inter pares” en heeft zeker negatieve invloed op de productiviteit van het geheel. Een in deze publicatie niet vermeld minpunt, want in een autoritair gestuurd team is de beëindiging van een ruzie ogenschijnlijk in een handomdraai te regelen.

Hoe succes te meten?

Wat maakt een (groep binnen een) organisatie objectief succesvol? Lastig te meten. Vaak worden conclusies, net als in dit artikel, getrokken door resultaten gemeten in spelsituaties te extrapoleren naar het echte zakenleven. Hierin schuilt een gevaar omdat uiteindelijk daar alleen het financiële resultaat telt. Op dat positieve resultaat mag best een aantal jaren gewacht worden, maar uiteindelijk telt alleen verlies of winst. Vreemd genoeg is het vrijwel ondoenlijk om op basis van harde cijfers het effect van de verschillende vormen van leidinggeven te meten. Ondernemingen zijn divers, markten verschillen en evolueren. Zelfs ondernemingen die onder gelijke marktomstandigheden een op het oog identieke dienst aanbieden, kunnen door een historische bepaalde structuur enorm van elkaar verschillen, in financieel meetbaar resultaat. Bijna geen beginnen aan om de invloed van een bepaalde stijl van leiden eruit te filteren met harde cijfermatige onderbouwing. Mijn favoriete peilstok om de kwaliteit van een organisatie te beoordelen is het ziekteverzuim. Als persiflage op een bekend gezegde: “Toon mij uw percentage ziekteverzuim en ik vertel u wat voor manager uw bent”.

“Uitgaanscentrum” Google.

Alom bejubeld. Hoe vitaal die organisatie werkelijk is, zal pas blijken nadat ze de eerste serieuze concurrent aan de broek hebben gehad.

Nederlands ontslagrecht.

Staat, mild geformuleerd, op gespannen voet met deze manier van leidinggeven. Is gebaseerd op de hiërarchische organisatiestructuur, waar mensen periodiek beoordeeld worden. Waarin het functioneren regelmatig geregistreerd wordt in door werknemer en -gever te signeren rapporten. De manier waarop mensen die elkaar vertrouwen met elkaar omgaan?

NRC_20091107_4_008_article1_blije_bedrijven [pdf]

Boeken

Geef een reactie