Category: Psychologie

En toch is nadenken nodig


Antonio Damasio ‘Dolfijnen en honden maken geen plannen voor de komende Kerst’ (Foto: Bas Czerwinski)

Antonio Damasio schreef een boek over het ontstaan en het grote belang van het menselijk bewustzijn.

Eerst is er een primitief brein. Daarin ontstaat geest. En uit die geest ontstaat een zelf. Dat zelf is de basis van het bewustzijn. Aanvankelijk alleen met een besef van het zelf in het hier en nu. Veel dieren hebben zo’n kernbewustzijn. En de mens krijgt een uitgebreider, autobiografisch bewustzijn, met een helder besef van verleden en toekomst.

Door Hendrik Spiering

NRC_20101016_4_004_article2 [pdf]

Boek

De macht van toeval


Omslag besproken boek

Mensen zijn slecht in het herkennen van toeval. Mensen denken zelfs nog een achterliggend patroon te herkennen in een ‘stoplicht’ dat volkomen willekeurig van rood naar groen verspringt, van groen naar groen of van rood naar rood.  Als groen 30 procent vaker voorkomt en er een gokspelletje van wordt gemaakt, dan scoren ratten stukken beter. Die herkennen willekeur.

Door Margriet van der Heijden

NRC_20101002_4_010_article2 [pdf]

Boek

De orang-oetanpantomime


Orang-oetan met jong (AFP)

Als orang-oetan Siti geen zin heeft om zelf een kokosnoot te openen, doet ze voor wat ze wil dat haar verzorger doet.

Door Nienke Beintema

NRC_20100814_3_034_article4 [pdf]


Het ‘ik’ als kwebbeldoos


Victor Lamme ’Ik heb mijn kinderen gezegd: als je mij chips ziet eten moet je dat gewoon afpakken. Dat werkt’ (Foto: Maurice Boyer)

De vrije wil, zegt Victor Lamme, is een oud mannetje op een bankje dat zit te kijken naar wat er allemaal gebeurt in het brein.

Door Hendrik Spiering

NRC_20100619_4_004_article1 [pdf]

Mensapen twijfelen soms over geheugen, net zoals de mens


Orang-oetan twijfelt aan keuze. (Foto: Josef Call)

De door Call aangetoonde twijfel toont volgens hem een subtiel gedachtenproces aan dat niet eerder buiten de mens gezien werd.

Door Frans van der Helm

NRC_20100501_4_004_article3 [pdf]

Magisch Linkshandig


Omslag besproken boek

Linkshandigen zouden dommer zijn dan rechtshandigen en minder geld verdienen. Maar ze zouden ook creatiever zijn.

Door Jop de Vries

NRC_20100424_4_010_article1 [pdf]

Boek

Een eigenaardige vriendschap


Kousbroek in 1992 (Foto: NRC, Vincent Mentzel)

„Hoe zwaarwichtig Rudy ook kon zijn, nooit zou hij de kans om je opeens schertsend op het verkeerde been te zetten, laten lopen.” Maarten ’t Hart blikt terug op zijn jarenlange omgang met Rudy Kousbroek.

Door Maarten ’t Hart

NRC_20100409_3_001_article1_s2 [pdf]

De anti-Freud-club

Door Rudy Kousbroek

NRC_20100409_3_006_article1 [pdf]

Levensgeluk en diepgang


Gelukkige mensen voeren vaker gesprekken die echt ergens over gaan (politiek, filosofie, religie, et cetera) dan mensen die ongelukkig zijn. Die hebben het vaker over oppervlakkige zaken.

NRC_20100316_1_008_article7 [pdf]

Het persbureau van de Paus


(Foto: Philippe Debeerst/Archivo Segreto Vaticano)
(Foto: Philippe Debeerst/Archivo Segreto Vaticano)

Bliksembezoek aan het Vaticaans Geheim Archief – Een duister bladerboek

Door Bas Mesters

NRC_20091104_Vaticaan [pdf]

Boek

Blije bedrijven


De nieuwe Google-vestiging in Kirkland, in de Amerikaanse staat Washington heeft een klimmuur. Google staat op het standpunt dat het personeel productiever is als het zich af en toe kan ontspannen. (Foto: AP / Ted Warren)

De beste managers luisteren naar hun werknemers. Vreemd genoeg zijn er nog steeds managers die dat niet doen.

Door Ellen de Bruin

Wat aanvullende notities door Chris Heynen. Heeft in eigen bedrijf vanaf het moment dat de eerste medewerker erbij kwam de in dit artikel beschreven managementmethode toegepast. Samengevat: Luisterend, participerend, dienend leidinggeven.

Vriendenclub niet vanzelfsprekend.

Dat een luisterend manager automatisch een blije onderneming creëert, een soort productieve vriendenclub, is mij een illusie gebleken. Ook tussen in vrijheid werkende mensen -het klinkt als het beschrijven van een kolonie apen- ontstaan strubbelingen. Mijn subjectieve ervaring is dat die fricties in een op zelfwerkzaamheid gebaseerde groep, intenser zijn. De boeman-baas als boksbal ontbreekt immers? Het sussen en managen van onderlinge ruzies neemt behoorlijk wat tijd van deze zelfbenoemde “primus inter pares” en heeft zeker negatieve invloed op de productiviteit van het geheel. Een in deze publicatie niet vermeld minpunt, want in een autoritair gestuurd team is de beëindiging van een ruzie ogenschijnlijk in een handomdraai te regelen.

Hoe succes te meten?

Wat maakt een (groep binnen een) organisatie objectief succesvol? Lastig te meten. Vaak worden conclusies, net als in dit artikel, getrokken door resultaten gemeten in spelsituaties te extrapoleren naar het echte zakenleven. Hierin schuilt een gevaar omdat uiteindelijk daar alleen het financiële resultaat telt. Op dat positieve resultaat mag best een aantal jaren gewacht worden, maar uiteindelijk telt alleen verlies of winst. Vreemd genoeg is het vrijwel ondoenlijk om op basis van harde cijfers het effect van de verschillende vormen van leidinggeven te meten. Ondernemingen zijn divers, markten verschillen en evolueren. Zelfs ondernemingen die onder gelijke marktomstandigheden een op het oog identieke dienst aanbieden, kunnen door een historische bepaalde structuur enorm van elkaar verschillen, in financieel meetbaar resultaat. Bijna geen beginnen aan om de invloed van een bepaalde stijl van leiden eruit te filteren met harde cijfermatige onderbouwing. Mijn favoriete peilstok om de kwaliteit van een organisatie te beoordelen is het ziekteverzuim. Als persiflage op een bekend gezegde: “Toon mij uw percentage ziekteverzuim en ik vertel u wat voor manager uw bent”.

“Uitgaanscentrum” Google.

Alom bejubeld. Hoe vitaal die organisatie werkelijk is, zal pas blijken nadat ze de eerste serieuze concurrent aan de broek hebben gehad.

Nederlands ontslagrecht.

Staat, mild geformuleerd, op gespannen voet met deze manier van leidinggeven. Is gebaseerd op de hiërarchische organisatiestructuur, waar mensen periodiek beoordeeld worden. Waarin het functioneren regelmatig geregistreerd wordt in door werknemer en -gever te signeren rapporten. De manier waarop mensen die elkaar vertrouwen met elkaar omgaan?

NRC_20091107_4_008_article1_blije_bedrijven [pdf]

Boeken