Category: Altruïsme

Mensen zijn niet zo egoïstisch, vooral als anderen meewerken


Het Oromo-volk in Ethiopië weidt zijn vee in bossen. (Foto: Thierry Brsillon)

Veldonderzoek onder het Oromo-volk in Ethiopië wijst uit dat in een natuurlijke omgeving samenwerking kan ontstaan tussen in wezen egoïstische individuen. Een belangrijke factor daarbij is het aantal individuen dat bereid is samen te werken als ze zien dat anderen dat ook doen.

NRC_20101113_4_004_article2 [pdf]

Door Rob van den Berg

Opvoeding tot onverschilligheid


Sarah Hrdy: Primatoloog en antropoloog (Foto: Jørgen Krielen)

Psychologische en emotionele verwaarlozing van kinderen kan de mensheid duur komen te staan, zegt antropoloog Sarah Hrdy in haar Tinbergenlezing.

NRC_20101113_4_008_article1 [pdf]

Ongeremd goed doen


Een door het ijs gezakte waaghals wordt op het land geholpen in de Friese Ryptsjerksterpolder. (Foto: Sake Elzinga)

Zonder remmingen zijn mensen eerder geneigd om iemand te helpen die in zijn snoepje stikt. Ze handelen moreel correcter.

Je kunt concluderen dat de mens van nature slecht is en op het rechte pad gehouden moet worden met strenge regels en normen. Maar Van den Bos trekt precies de tegenovergestelde conclusie. “De meerderheid van de mensen is sociaal”, zegt hij. “Dus als mensen zich vaker ongeremd gedragen en zich niets aantrekken van wat anderen misschien denken, hebben ze meer gelegenheid om die goede kant te laten zien.”

Door Ellen de Bruin

NRC_20101030_4_006_article1 [pdf]

Bacteriën helpen elkaar tegen gif


Sommige bacteriën in een kolonie vertonen onbaatzuchtig gedrag. Het gaat om antibioticaresistente bacteriën die samenleven met niet-resistente soortgenoten. Zodra de kolonie wordt blootgesteld aan antibiotica, scheiden de resistente bacteriën de signaalstof indool af. Deze stof activeert bij de niet-resistente buren bepaalde verdedigingsmechanismen, zoals pompsystemen die schadelijke stoffen de cel uit werken. Daardoor zijn de niet-resistente bacteriën, die veruit in de meerderheid zijn, beter bestand tegen de antibiotica.

NRC_20100902_1_008_article2 [pdf]

Altruïst stelt té hoge norm, moet dus weg


Mensen hebben liever geen egoïst in hun midden, maar een zeer altruïstische persoon verstoten ze al even graag uit hun groep. Weliswaar zouden ze van zo iemand kunnen profiteren, maar dat weegt niet op tegen het vervelende gevoel dat hij of zij geeft.

Door Ellen de Bruin

NRC_20100807_3_030_article1 [pdf]

Dankzij oxytocine werken mensen meer samen, maar alleen met groepsgenoten


Jonge mannen die oxytocine hebben gesnoven geven makkelijker geld weg aan mensen van hun eigen groep. (Jupiter images)

Mannen die net een snuifje oxytocine hebben genomen, dragen meer bij aan het algemeen belang dan mannen die dat niet hebben gedaan –maar alleen aan het algemeen belang van de groep waartoe ze zelf behoren. Een groep buitenstaanders profiteert niet van de sociale houding die deze neurotransmitter opwekt.

Door Ellen de Bruin

NRC_20100612_4_004_article1 [pdf]

Filantropie als grondhouding


Louise Fresco

Filantropie is niet een kwestie van geldoverdracht, maar vooral van de bereidheid je te verdiepen in de situatie van anderen en te doen wat nodig is.

Door Louise Fresco

NRC_20100330_1_007_article4 [pdf]


Zieke mier trekt zich terug uit kolonie en beschermt zo zijn familie tegen infecties.


Zwartbandslankmieren drinkend van een druppel vocht. Wie ziek is verlaat zelf de kolonie en beschermt de achterblijvers tegen eventuele infectieziekten. (Foto: ANTS-KALYTTA.COM)

Stervende mieren verlaten uit eigen beweging het mierennest. Ze doen het om besmetting van volksgenoten te voorkomen, het is ingebouwd altruïsme.

Door Frans van der Helm

NRC_20100227_4_012_article2 [pdf]

Bonobo geeft gul aan een vreemde


Bonobo’s blijken in een experiment moeiteloos voedsel met soortgenoten te delen.

NRC_20100216_1_008_article3_Bonobo [pdf]

Iets moois als empathie


Frans B.M. de Waal (Den Bosch 1948) Foto: Danielle van Ark
Frans B.M. de Waal Den Bosch 1948 (Foto: Daniëlle van Ark)

Zoogdieren kunnen best met een ander meeleven. Dat wil nog niet zeggen dat ze elkaar helpen. Mensapen en olifanten doen dat wel.

Door Jannetje Koelewijn en Hendrik Spiering

NRC_20091205_4_004_article1_empathie [pdf]

Boeken