Category: Geschiedenis

Verslag van de Cornelis Lely lezing 2013


Eva Vriend tijdens de Cornelis Lely Lezing 2013, georganiseerd door Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad. www.nieuwlanderfgoed.nl (Foto: Wierd Massink)

Selectie in de context van migratie

“Maar in heel veel gevallen zie je dat juist migratie leidt tot innovatie. Waarbij je denkt: denken die daar zo over, hebben ze dat uitgevonden; misschien moeten we dat hier ook maar eens gaan doen. Dus in die zin is migratie essentieel zou je kunnen zeggen voor de vooruitgang en voor de ontwikkeling van de mensheid.”

Leo Lucassen

“Al die poldermigranten waren durfallen. Ze reizen immers niet naar die kale polder af omdat ze het oude en vertrouwde wel best vinden. Ze willen eens iets anders en meer dan dat, ze kijken vooruit, verder dan de horizon. Dit geldt overigens, ik hecht eraan om dat hier meteen te benadrukken, niet alleen voor de mensen die worden goedgekeurd voor een boerderij. Het geldt ook voor de mensen die alleen welkom zijn als arbeider. Zij zijn, als je het goed bekijkt, de waterdragers van de polder. Ik ben ervan overtuigd dat zonder hen de rijksdienst en de mensen die wel een bedrijf kregen, de uitgekozenen, niet hadden kunnen excelleren.”

…..

“Oudere generaties weten nog dat ze de bodem van de zee oprijden als ze over de A6 de polder binnen razen. Als je het aan jongeren vraagt, dan weten ze het niet meer. De bodem van de zee zegt ze niet zo veel. Dat is, denk ik, een groot compliment voor Flevoland. We onderscheiden ons niet meer in die zin, we horen er gewoon bij als Flevoland. Eigenlijk, dat vind ik dan wel weer jammer, moet ik ook constateren dat veel jongeren in de polder het niet meer goed weten. De bodem van de zee, dat is meer iets van vroeger.”

Eva Vriend

Lees meer:

cornelislelylezing2013_verslag [pdf]
Boek

Le Périgord gaulois


Christian Chevillot organise volontiers des reconstitutions historiques en costumes gaulois (Photo: dr)

Christian Chevillot et son association d’archéologie seront à St-Méard-de-Drône

Il a ….. beaucoup travaillé sur des sites gallo-romains en val de Dronne, et les découvertes, exposées actuellement au musée Vesunna, ont fait l’objet d’un livre publié cette année. Il y a trouvé de quoi étayer la thèse de la présence de cultes orientaux arrivés jusqu’ici. De quoi lancer bien des débats.

Par Hervé Chassain

SO_20130731_Gaulois [pdf]
Boek: Sépultures Gallo-Romaines de la Vallée de la Dronne

‘Romeinen? Slim en zelden sympathiek’


Anthony Everitt, in Leiden, op 16 november j.l.: ‘Cicero is een veelzijdiger, sympathieker mens’ (Foto: Merlijn Doomernik)

De oudheid raakt in de vergetelheid. Om het tij te keren schrijft de Britse historicus Anthony Everitt er veel over. Zijn nieuwe boek gaat over de eerste eeuwen van Rome: ‘Ik ben een brug tussen wetenschap en leek.’

Everitt verklaart het succes van Rome mede aan de hand van het feit dat persoonlijke glorie alleen behaald kon worden door de glorie van Rome te vergroten. Daarin verschilden de Romeinen van de hen omringende volken, zegt hij. „En ze waren heel slim in de manier waarop ze met die volken omgingen, nadat ze verslagen waren. Wie zich onderwierp aan de heerschappij van Rome, had uitzicht op het Romeins burgerschap, met alle voordelen van dien.”

Door Bart Funnekotter

NRC_20121221_1_025_article1 [pdf]

Boek

‘Grappen wenden het onheil af’


Charles Lewinsky: „Een oude theaterwet luidt: ‘Je mag liefde nooit met liefde spelen, haat nooit met haat.’ ” (Foto: Evelyne Jacq)

De Holocaust-roman Terugkeer ongewenst van Charles Lewinsky barst van de grappen. Kurt Gerron, theaterman, is de hoofdpersoon en verteller. Hij heeft echt bestaan.

Door Anneriek de Jong

NRC_20121005_1_025_article2 [pdf]

Boek

Voor Europa dreigt de vergeetput


Omslag besproken boek

„Ofwel we kiezen resoluut voor een federaal Europa, de Verenigde Staten van Europa, ofwel vallen we met zijn allen terug in onze nationale vergeetputten.”

NRC_20121002_1_002_article6 [pdf]

NRC_20121003_1_008_article1 [pdf]

Boek

President van Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck


Omslag van besproken boek

Van 1805 tot 1810 was Schimmelpenninck staatshoofd van het Bataafse Gemenebest, bekleed met de uitvoerende macht, maar de titel ‘president’ heeft Napoleon hem niet gegund. Hoe graag hij ook president wilde zijn net als Washington, zijn ambt was ‘raadpensionaris’, een verwijzing naar het verleden van de republiek.

NRC_20120929_1_015_article1 [pdf]

Boek

Duivel huist op Romeins toilet


Een stenen bank met gaten en eronder een grote latrine, waar meerdere mensen tegelijk hun behoefte konden doen: zo zagen Romeinse toiletten er vaak uit. (Foto: Floris Lok)
Voor het eerst zijn de toiletten en de riolen uit de Romeinse tijd uitgebreid onderzocht. Ze leveren onthullende gegevens op over de poep- en plasgewoontes in het ooit machtigste rijk op aarde.

Het stonk tweeduizend jaar geleden enorm op de toiletten, dat weet archeologe Gemma Jansen zeker. Zij is verantwoordelijk voor de verzamelde onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren op het gebied van Romeins sanitair. “Rioleringen bestonden in eerste instantie bijna niet, dus de ontlasting kon nergens heen. Het werd verzameld in de grote beerput onder de toiletzitting, de latrine”. Jansen begon zo’n twintig jaar geleden met haar onderzoek naar sanitair in de oudheid, een tot haar grote verrassing vrijwel braakliggend terrein. Tot dan toe was het onderwerp nog vrijwel onbesproken in de archeologie, een toch al enkele eeuwen bestaande wetenschap.

Door Imco Lanting

Stentor_20120728_Romeinse_toilet [pdf]

Boek

Koppen met karakter


Hoe reconstrueer je een gezicht? (Foto: Dorling Kindersley)

Verwanten verbeeld. Alfons en Adrie Kennis maken reconstructies van vroege mensen. Met hulp van wetenschap en verbeelding.

De Nederlandse tweelingbroers Alfons en Adrie Kennis (1966) zijn toonaangevende paleokunstenaars, die op grond van wetenschappelijke kennis verbeelden hoe prehistorische mensen en dieren eruit gezien kunnen hebben. Ze maakten naam met (cover)illustraties voor National Geographic van onder meer een vrouwelijke Neanderthaler (‘Wilma’) en met de reconstructie van ‘gletsjerman’ Ötzi.

Door Karel Berkhout

NRC_20120225_Verwanten [pdf]

Boek

Met parels en perzen over Hessenwegen


Op een gevel van een pand aan de Thomas a Kempisstraat in Zwolle is de enig tastbare herinnering aan de legendarische Duitse voerlieden te vinden in de vorm van een 17e eeuwse gevelsteen. Hierop staat een hessenwagen met voerman en paarden afgebeeld. In het pand was een hoefsmederij gevestigd.

Het transport via de Hessenwegen is, zo blijkt uit de naspeuringen, begonnen rond 1450. En over de rol die deze zanderige infrastructuur in de economie van die tijd heeft gespeeld moet niet geringschattend worden gedaan. Volgens de Veluwse auteur Paul van Hooidonk heeft ‘de Van Gendt & Loos avant la lettre’ namelijk gezorgd voor een belangrijk aandeel van de welvaart in de Gouden Eeuw. Waar vrachtwagens heden ten dage over de snelwegen jakkeren zo ging rond de Middeleeuwen het transport van goederen over zandwegen.

Door Roel Kleine

Stentor_20120125_Hessenwegen [pdf]

Boek

Tienduizenden tonnen stront stroomden er door de grachten


Een gezin in de Amsterdamse Jodenbuurt, 1916. De gemeente verhuurde de krappe woning voor een gulden per week. (Foto: Spaarnestad)

Historicus Auke van der Woud: armoede nu is echt wat anders dan armoede in de negentiende eeuw

Groningen. Ga naar Kampen, kijk Obesitas is de cholera van deze tijd, zegt historicus Auke van der Woud.

Door Jannetje Koelewijn

NRC_20111021_1_007_article5 [pdf]

Boek