Category: Chavannes, Marc

Examenjaren voor onze republikeinse monarchie


(Foto’s: Anefo, Fotobureau ’t Sticht)

Van tweederde van de Nederlanders mag de monarchie blijven. En toch is de toon jegens het Koninklijk Huis in vrije korte tijd verscherpt. Ook mensen met redelijk warme gevoelens jegens De Familie staan kritischer tegenover de dagelijkse praktijk van de BV Oranje.

NRC_20100501_2_006_article3 [pdf]

Door Marc Chavannes

Fransigheden


(Foto: ABC)

Een vademecum van omgangsvormen in Frankrijk.

Ze nemen altijd voorrang. In winkels kijken ze je weg. Maar behoor je tot hun kennissenkring, dan krijg je een bise, een twee-of drievoudige wangkus. Over het vrijheidsgevoel van de Fransen.

Door Marc Chavannes

NRC_20000624_Fransigheden [pdf]

Boek