Category: Dalrymple, Theodore

Haat, haat, heerlijke haat! Maar op wie richten wij onze pijlen?


(Foto: Reuters)

Mensen die publieke figuren haten, denken dat ze iets goeds doen. Niemand heeft zo’n grote afschuw van Tony Blair als ik. In plaats van te betalen om hem te horen spreken, zou het me een lieve duit waard zijn om hem niet te hoeven aanhoren. Voor mij en tal van anderen, naar ik vermoed, is hij een nachtmerrie die ik liever niet nog een keer wil meemaken.

Door Theodore Dalrymple (Anthony Daniels)

NRC_20100918_2_002_article3 [pdf]

Duitsland gidsland


Bas Heijne (Foto: NRC)
Bas Heijne (Foto: NRC)

Bij de verkiezingen in Duitsland afgelopen weekend was de teneur van Nederlandse commentatoren dat het daar eigenaardig beschaafd toeging – men vocht elkaar niet de tent uit, er vlogen geen beschuldigingen en beschimpingen heen en weer, er was geen sprake van oprispingen over ‘uitschot’ (Jan Peter Balkenende).

Column Bas Heijne

NRC_20091003_2_010_article4 [pdf]

Who’s bad? De artsen, die waren slecht


Illustratie: Hajo
Illustratie: Hajo

Michael Jackson Persoonlijke autonomie betekent niet dat een patiënt zich mag laten verminken

Door Theodore Dalrymple 

NRC_20090707_1_007_article6 [pdf]

Boeken

Drugs, gouden kettingen en volgzame vrouwen – de troost voor jongens zonder uitzicht


Foto's: AFP, AP, Reuters
Foto's: AFP, AP, Reuters

De Fransen hebben met hun zelfgenoegzaamheid en hun ontoegankelijke sociale systeem de problemen weliswaar over zichzelf afgeroepen, maar de jongeren in de voorsteden zijn bepaald niet alleen slachtoffers.

Door Theodore Dalrymple

NRC_20051112-02013001_Dalrymple [pdf]

Boeken