Category: Dohmen, Joep

Wie zou er geen Montaigne willen zijn


Montaigne (1533-1592) en het kasteel waar hij een groot deel van zijn leven doorbracht (Uit: 'The Atlas of Literature', Greenwich Editions)

Een praktische denker onderzoekt de ideale levenshouding – en vindt die bij een 16de-eeuwse filosoof. De levenskunstenaar is iemand die zich overal rekenschap van geeft. En een dergelijk zelfbewustzijn is precies waar deze tijd om vraagt.

Door Bas Heijne

NRC_20070706-04027003 [pdf]

Boek