Category: Dyson, Freeman

,Klimaatdeskundigen maken mensen bang en verdienen zo geld’


'Zodra de wetenschp stopt met rebelleren tegen autoriteiten, verdient ze de talenten van onze slimste kinderen niet meer'

Hij heeft Einstein nog gekend. ‘Erg op zichzelf en niet zo sociaal.’ De Brits-Amerikaanse natuurkundige Freeman Dyson (87) leverde een bijdrage aan de kwantumleer, ontwierp een kernreactor en is rebels tot op het bot. Nu rekent hij aan pi en relativeert het broeikaseffect. ‘De voordelen zijn groter dan de nadelen.’

Dyson heeft zelf ook gerekend aan kooldioxide. ‘Veel leken denken dat dit gas in de atmosfeer honderden jaren ellende kan uitrichten. Dat is niet waar. Een CO2-molecuul in de atmosfeer wordt ofwel door de oceaan of door een plant opgeslokt. Zo’n molecuul zit maar zeven jaar in de atmosfeer. Het is een heel dynamisch evenwicht. Het grote publiek heeft daar absoluut geen weet van.’ Een wiskundig feit dat ook beter bekend zou moeten zijn, vindt Dyson, is dat er een logaritmische functie zit in de natuurkundige effecten van het broeikas gas CO2. ‘Dit betekent dat naarmate er meer van dit gas in de atmosfeer komt, de effecten daarvan kleiner en kleiner worden. Dat is in maatschappelijk opzicht behoorlijk geruststellend.’

Door Simon Rozendaal in Princeton.

ESM-20101218-01230001_c [pdf]

Boek