Category: Emo, Abt

En de abt, hij ploegde voort


Pelgrims op weg naar Rome (Fries uit de dom van Fidenza)

Een imposant, ongewoon reisboek biedt reconstructie van een tocht door middeleeuws Europa…de levendige reconstructie van de voetreis naar Rome die de middeleeuwse Friese abt Emo maakte.

De steden groeien, de wegen stromen vol, Europa is een mierennest. De machtige paus Innocentius III heeft de kruistocht tegen de katharen uitgeroepen. Keizer Otto IV voert een wanhopige strijd tegen de jonge Frederik II van Hohenstaufen. Het Griekse Constantinopel is veroverd door Latijnse kruisridders. En overal in Europa bloeien de kunsten, zingen hoofse dichters, prediken ketters en verrijzen gotische kathedralen. Op de universiteiten woedt een debat over rede en geloof en in Umbrië zoekt Franciscus van Assisi naar nieuwe idealen voor het christendom. Precies op dat moment reist abt Emo van het kleine Friese Nijeklooster naar Rome. Te voet en midden in de winter, een rauwe tocht. En niet om grootse culturele of politieke daden te verrichten. Hij wordt bewogen door typisch middeleeuws getouwtrek om bezit. Want de geleerde (in Oxford en Parijs opgeleide) Emo heeft slaande ruzie met de bisschop van Munster over het bezit van een naburige kerk en hij gaat onmiddellijk in beroep bij de paus.

Door Hendrik Spiering

NRC_20110708_1_023_article2 [pdf]
Boek van Dick Boer
Boek van Ynskje Penning