Category: Everitt, Anthony

‘Romeinen? Slim en zelden sympathiek’


Anthony Everitt, in Leiden, op 16 november j.l.: ‘Cicero is een veelzijdiger, sympathieker mens’ (Foto: Merlijn Doomernik)

De oudheid raakt in de vergetelheid. Om het tij te keren schrijft de Britse historicus Anthony Everitt er veel over. Zijn nieuwe boek gaat over de eerste eeuwen van Rome: ‘Ik ben een brug tussen wetenschap en leek.’

Everitt verklaart het succes van Rome mede aan de hand van het feit dat persoonlijke glorie alleen behaald kon worden door de glorie van Rome te vergroten. Daarin verschilden de Romeinen van de hen omringende volken, zegt hij. „En ze waren heel slim in de manier waarop ze met die volken omgingen, nadat ze verslagen waren. Wie zich onderwierp aan de heerschappij van Rome, had uitzicht op het Romeins burgerschap, met alle voordelen van dien.”

Door Bart Funnekotter

NRC_20121221_1_025_article1 [pdf]

Boek

Een dolende keizer en een idioot


Keizer Hadrianus (38 cm), 2de eeuw (Foto: The British Museum)

Was Hadrianus rechtvaardig en Mithradates wreed?

Plaats keizer Hadrianus in zijn context en er ontstaat een scherp beeld van het Romeinse machtsdenken. Lees over koning Mithradates, Rome’s vijand, en je verzeilt in een ‘pageturner’.

Door Fik Meijer

NRC_20100423_4_006_article5 [pdf]

Boeken