Category: Fukuyama, Francis

Niet onder elke dictatuur zit een prachtige democratie verborgen


Francis Fukuyama (Foto: Roger Cremers)

Een land moet rijp zijn voor democratie, anders kun je het echt vergeten. Filosoof Francis Fukuyama over staatsvorming sinds de oertijd.

The Origins of Political Order (in het Nederlands verschenen als De oorsprong van onze politiek). Het is het eerste deel van een even omvangrijke als verreikende studie van de ontwikkeling van politieke systemen. Volgens Fukuyama is de mens van nature sociaal en geneigd om zich te verenigen in groepsverband. Maar de ontwikkeling die daarop volgt, van stamverband naar natie, neemt op verschillende plekken op de wereld heel verschillende vormen aan. De ontwikkeling van een politieke orde, benadrukt Fukuyama keer op keer, hangt af van politieke, sociale en economische factoren. Die lopen in verschillende culturen zo uiteen, dat staatsvormen zich niet volgens een vast patroon ontwikkelen.

Door Bas Heijne

NRC_20110513_1_006_article1 [pdf]

Boek

Met dank aan kerk en keizer


De Amerikaanse politicoloog en filosoof Fukuyama (Foto: Roger Cremers)

Francis Fukuyama herriep terecht nooit zijn theorie over het einde van de geschiedenis. Maar hij nuanceert en verdiept hem wel, in een imposante studie.

Religie is de sleutel tot de vroege ontwikkeling van de rechtsstaat, meent Fukuyama. De normatieve beperking van de macht van de heerser legde in Europa de basis voor de derde pijler van de moderne politieke orde: het concept van politieke verantwoording. Politieke verantwoording is een geïnstitutionaliseerd compromis, een kwestie van overtuiging en van macht. Het klassieke voorbeeld is Engeland: het eerste grote land waar alle drie de elementen van de moderne politieke orde bijeenkomen. Er ging een burgeroorlog aan vooraf, een lange strijd tussen koning en parlement, een Glorieuze Revolutie (1688-89) en een importkoning (stadhouder Willem van Oranje, zijn gemalin en een leger van huurlingen), maar het werd het primaat, de soevereiniteit van de volksvertegenwoordiging bevestigd. Engeland, de Nederlanden en enkele andere staten in Noordwest-Europa, legden zo de basis van de moderne democratie.

Door André W.M. Gerrits

NRC_20110512_1_037_article2 [pdf]

Francis Fukuyama


Francis Fukuyama

Nee, een communist is Fukuyama niet.

Fukuyama vindt dat met het einde van de Koude Oorlog de mensheid aan het einde is gekomen van zijn ideologische evolutie. De democratie van de vrije markt is de ultieme vorm om een land te besturen.

NRC_20100911_5_004_article1 [pdf]

Boek