Category: Goldsworthy, Adrian

Een mateloze Caesar


Over Caesars moeilijke jeugd onder de dictatuur van Sulla, over zijn opkomst op het politieke toneel, over zijn driemanschap met Pompeius en Crassus, over de oorlogen in Gallië, zijn eigen dictatorschap, zijn moeilijke relatie met Cicero en zijn gewelddadige dood op de Idus van Maart 44 v. Chr.

Recensie door Fik Meijer

NRC_20071005-04035004 [pdf]

Boek