Category: Gould, Stephen Jay

The mismeasure of Stephen J. Gould


Illustratie van een schedel uit Morton’s Crania Americana (1839)

“Inwoners van elke streek worden gekenmerkt door bepaalde fysieke en morele eigenschappen.” Dat schreef antropoloog Samuel George Morton in zijn Crania Americana in 1839, waarin hij de gemiddelde schedelinhoud van verschillende bevolkingsgroepen vergeleek.

Door Lucas Brouwers

NRC_20110625_1_035_article2 [pdf]

Een eigenaardige vriendschap


Kousbroek in 1992 (Foto: NRC, Vincent Mentzel)

„Hoe zwaarwichtig Rudy ook kon zijn, nooit zou hij de kans om je opeens schertsend op het verkeerde been te zetten, laten lopen.” Maarten ’t Hart blikt terug op zijn jarenlange omgang met Rudy Kousbroek.

Door Maarten ’t Hart

NRC_20100409_3_001_article1_s2 [pdf]

De anti-Freud-club

Door Rudy Kousbroek

NRC_20100409_3_006_article1 [pdf]