Category: Hart, Maarten ’t

Zoenen bij het kerkhof? Ik niet!


(Tekening: Martien Bos)

Maarten ’t Hart over het diepe verlangen van Maarten ’t Hart om eenzelvig te zijn.

De bakkerskar van de jonge Maarten ’t Hart belemmerde de verspreiding van het Woord en dus kreeg hij klappen van de Zevendedagadventisten en van bakkersknechttreiteraars.

NRC_20110211_1_035_article2 [pdf]

Geen woord is hetzelfde


Maarten ’t Hart (Foto: Merlin Daleman)

Prediker

Door Maarten ’t Hart

Een eigenaardige vriendschap


Kousbroek in 1992 (Foto: NRC, Vincent Mentzel)

„Hoe zwaarwichtig Rudy ook kon zijn, nooit zou hij de kans om je opeens schertsend op het verkeerde been te zetten, laten lopen.” Maarten ’t Hart blikt terug op zijn jarenlange omgang met Rudy Kousbroek.

Door Maarten ’t Hart

NRC_20100409_3_001_article1_s2 [pdf]

De anti-Freud-club

Door Rudy Kousbroek

NRC_20100409_3_006_article1 [pdf]

Kindermishandeling móet, zegt God


Fragmenten uit het schilderij de Bethlehemse Kindermoord van Cornelis van Haarlem uit 1590, naar het bijbelverhaal over de moord op alle jongens van twee jaar en jonger na de geboorte van Jezus in Betlehem. Toen koning Herodes van Galilea hoorde over de pasgeboren ‘nieuwe koning der Joden’ voelde hij zich bedreigd. En omdat hij niet wist hoe hij het kind zou herkennen, gaf hij zijn soldaten opdracht alle kinderen te vermoorden.

Minister Rouvoet wil een campagne beginnen tegen kindermishandeling. Schrijver Maarten ’t Hart vindt echter de CU-politicus verpletterend inconsequent, want de bijbel is juist vóór kindermishandeling.

Door Maarten ’t Hart

NRC_20090128_kindermishandeling [pdf]

Iedereen wil eeuwig jong zijn – en wat is daar tegen?


(Tekening: Daryl Cagle)
(Tekening: Daryl Cagle)

Botox. Wij danken ons hele mens-zijn aan het feit dat wij in veel opzichten nooit volwassen worden. Vrijwel alle hedendaagse vormen van laserstyling en liposculptuur zijn pogingen om juveniele kenmerken te behouden, meent Maarten ’t Hart. Het larvestadium herleeft.

NRC_20080131-01008001 [pdf]

Boeken Maarten ’t Hart

De larf (Midas Dekkers)

’t Hart: Thieme moet vertrekken


(Tekening: C. Koscielniak)

Voormalig lijstduwer Maarten ’t Hart van de Partij voor de Dieren roept fractie- en partijvoorzitter Marianne Thieme op haar functie neer te leggen. Volgens de schrijver is die niet te combineren met haar lidmaatschap van de orthodox-protestantse gemeente van Zevendedagsadventisten.

NRC_20070410-01001010_pvdd [pdf]