Category: Heijne, Bas

Blijf met je poten van mijn land af


Bas Heijne (Foto: NRC)

Vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog zijn een machtig wapen – in handen van degenen tegen wie ze gebruikt worden. Wat door hooggestemden bedoeld is als moreel ijkpunt, wordt nu algemeen herkend als een bewijs van morele zelfgenoegzaamheid. Wanneer je iets dubieus van plan bent, of er akelige gedachten op nahoudt, is het hopen op een tegenstander die het fascisme erbij haalt – dan kun je daarna tenminste gewoon je gang gaan.

Door Bas Heijne

NRC_20100918_2_010_article4 [pdf]


Hij had nauwelijks iets met zichzelf gemeen


Franz Kafka (Tekening: Siegfried Woldhek)

Spreek vrijmoedig over Kafka, maar misbruik nooit zijn naam.

Alles is ambivalent – in het werk maar ook in het leven van Franz Kafka. De Duits-Tsjechische, joods-antizionistische, passief-agressieve schrijver is op 16 januari lijdend voorwerp van de Leesclub Live op het Winternachtenfestival.

Door Bas Heijne

NRC_20091211_4_008_article1_kafka [pdf]

Boeken

Duitsland gidsland


Bas Heijne (Foto: NRC)
Bas Heijne (Foto: NRC)

Bij de verkiezingen in Duitsland afgelopen weekend was de teneur van Nederlandse commentatoren dat het daar eigenaardig beschaafd toeging – men vocht elkaar niet de tent uit, er vlogen geen beschuldigingen en beschimpingen heen en weer, er was geen sprake van oprispingen over ‘uitschot’ (Jan Peter Balkenende).

Column Bas Heijne

NRC_20091003_2_010_article4 [pdf]

‘Het was een pokertoernooi’


Het Congres van Wenen bijeen; met Keizer Franz Ivan Oostenrijk (midden, nr. 1), naast hem Tsaar Alexander Ivan Rusland (2), Friedrich Wilhelm III van Pruisen (3) en Talleyrand voor Frankrijk (10) (Ullstein Bild)

Adam Zamoyski over het Congres van Wenen en de spoken uit het verleden.

‘De wil om iets nieuws te ontdekken is mijn belangrijkste motief bij het schrijven,’ zegt de Pools-Britse historicus Adam Zamoyski. Zijn grote boek ‘Rites of Peace’ is nu vertaald.

Door Bas Heijne

NRC_20080328-06001005_Wener [pdf]

Boeken

Wie zou er geen Montaigne willen zijn


Montaigne (1533-1592) en het kasteel waar hij een groot deel van zijn leven doorbracht (Uit: 'The Atlas of Literature', Greenwich Editions)

Een praktische denker onderzoekt de ideale levenshouding – en vindt die bij een 16de-eeuwse filosoof. De levenskunstenaar is iemand die zich overal rekenschap van geeft. En een dergelijk zelfbewustzijn is precies waar deze tijd om vraagt.

Door Bas Heijne

NRC_20070706-04027003 [pdf]

Boek

‘Afhankelijkheid is niet vernederend’


Richard Sennet (Foto: Davis Harrison)

Globalisering is meer dan ouderwets imperialisme, vindt Richard Sennett. In dit laatste deel van Grote Vragen spreekt Bas Heijne met hem over de gevaren van economische flexibiliteit.

NRC_M_20060801_Sennett [pdf]