Category: Heldring, J.L.

Vooruitgang ontsnapt aan alle voogdij


J.L. Heldring (Foto: NRC)

De vooruitgang gaat snel, ja steeds sneller. Individu en samenleving kunnen die versnelling niet meer bijbenen. Wat twee eeuwen lang als een bevrijdende ontwikkeling werd gezien, dreigt een onbeheersbaar verschijnsel te worden.

Door J.L. Heldring

NRC_20100422_1_007_article7 [pdf]

’t Kan verkeren


J.L. Heldring (Foto: NRC)

„Hoe meer de EU te maken krijgt met buitenlandse zaken, des te zekerder is het dat bepaalde verschillen tussen de lidstaten naar boven zullen komen. Geschiedenis en geografie spelen een belangrijke rol in de buitenlandse politiek. Zulke verschillen zijn reëel en gaan niet zo maar weg.”

Door J.L. Heldring

NRC_20100318_1_009_article2 [pdf]

Christendom als cultureel fenomeen


J.L. Heldring (Foto: NRC)
J.L. Heldring (Foto: NRC)

Ook ongelovigen, zelfs atheïsten hebben, direct of indirect, de invloed van het christendom ondergaan en kunnen in zoverre min of meer christen genoemd worden – eerder in elk geval dan moslim.

Dezer dagen J. L. Heldring

NRC_20080131-01009004 [pdf]