Category: Jansen, Suzanna

Toerist in de strafkolonie


Veenhuizen met rechts Het Strokasteel dat theatergroep Peer Group samen met getineerden optrok (Foto: NRC Handelsblad, Sake Elzinga)
Veenhuizen met rechts Het Strokasteel dat theatergroep Peer Group samen met getineerden optrok (Foto: NRC Handelsblad, Sake Elzinga)

Gevangenisdorp hoopt op erkenning als werelderfgoed. Veenhuizen hoopt opgenomen te worden op de UNESCO-lijst van werelderfgoed. De kunstenaars die er werken, zjn bang dat ‘kwaliteitstoerisme’ er een façadedorp van zal maken.

Door Kester Freriks

NRC_20090731_3_008_article1 [pdf]

Boeken

‘Armoede kruipt onder je huid’


Suzanna Jansen: 'Ook schaamte versterkt de hardnekkigheid van armoede' (Foto: Leo van Velzen)
Suzanna Jansen: 'Ook schaamte versterkt de hardnekkigheid van armoede' (Foto: Leo van Velzen)

Journalist Suzanna Jansen beschreef ruim twee eeuwen Hollandse armoede aan de hand van de kroniek van haar eigen familie. “Het werd moeilijker naarmate ik dichterbij kwam.”

Door Maartje Somers

NRC_20080125-06004004_Pauper [pdf]

Boek