Category: Lang, Herman de

Fysica om te koesteren


Canon_natuurkundeCanon van de natuurkunde

Recensie door Margriet van der Heijden

 NRC_20091010_4_010_article2_fysica [pdf]

Boek