Category: Mansfield, Harvey

Lang leve de dubbele standaard


Harvey Mansfield (Foto: Freddy Rikken)

Gesprek met Harvey Mansfield, pleitbezorger van de stoere oerman.
Het hoeft niet vulgair: er wordt ook intellectueel geëmasculiniseerd. Harvey Mansfield, politicoloog en hoogleraar aan Harvard, betoogt in Manliness dat mannelijkheid een onbenutte kracht is in de samenleving. In zijn doorwrochte betoog, gelardeerd met talrijke voetnoten om zo zijn soms volstrekt onnavolgbare en conservatieve boodschap een geleerd tintje te geven, probeert de professor met behulp van mannelijke denkers als Darwin, Nietzsche, Plato, Burke en Aristoteles duidelijk te maken dat we af moeten van de genderneutrale maatschappij. De genderneutrale maatschappij is een maatschappij waarin mannen en vrouwen (maar vooral vrouwen) onafhankelijk zijn, en waarin van mannen verlangd wordt dat zij hun mannelijke gevoelens onderdrukken.

Door Sandra Heerma van Voss

NRC_20080201-06004004 [pdf]