Category: Norwich, Julius

Meloenen en pauselijke uitglijers


Fresco (1511-1514) van Raphael in het Vaticaan: Paus Leo I (ca. 390-461) overtuigt Attila en zijn Hunnen ervan niet naar het zuiden van Italië op te trekken. (Foto: Alinari)

In ‘De Pausen’ zijn de positieve oordelen over pausen op één hand te tellen. De meeste plaatsvervangers van Christus op aarde blijken pornocraten, monsters en antisemieten. Is de auteur uit op een demasqué van het Vaticaan?

Door Atte Jongstra

NRC_20110923_1_026_article3 [pdf]

Boek