Category: Ridley, Matt

Hardnekkige optimist


Omslag besproken boek

De aarde warmt op, er dreigen pandemieën, Afrika verhongert, water wordt schaarser, en natuurlijke grondstoffen raken uitgeput. Dapper om dan een boek te schrijven met als centrale stelling dat het allemaal wel meevalt.

Door Rob van den Berg

NRC_20100619_4_010_article2 [pdf]

Boek