Category: Waterman, Robert

The Real Confessions of Tom Peters


Did In Search of Excellence fake data? A magazine suggests it did

By John A. Byrne in New York

BW_20011203_Excellence [pdf]

Boek

‘Excellence-bedrijven’ gooien roer om


Veertien van de 43 bedrijven die in het boek “In search of Excellence” van Peters en Waterman als voorbeeld worden gegeven voor een goede gang van zaken rond management, innovatie en marktbenadering, zouden op dit moment in problemen zitten omdat ze zich niet hebben gehouden aan een of meerdere van de acht kenmerken van “excellence” waar ze hun succes aan hebben te danken.

Door Zeger Luyendijk

NRC_19911102_excellence [pdf]

Boek