Category: Zomeren, Koos van

Alles nog eens op een rijtje zetten


(Foto: Jan Wamelink)

Koos van Zomeren (63) is,  zegt hij, op een leeftijd gekomen dat een paar grote thema’s uit zijn leven in boekvorm moeten worden afgerond. Zijn maoïstische jaren in Nijmegen in de jaren zeventig vormen zo’n thema. Volgende week verschijnt Die stad, dat jaar. Over swinging Nijmegen, de beginjaren van de SP en de revolutie die niet kwam.

Door Hans Gulpen

Stentor_20091010_zomeren [pdf]

Nooit gecorrigeerd


(Illustratie: P. ter Mors)

Waarom houden intellectuelen niet van het kapitalisme? Frits Bolkestein weet het antwoord: ‘Hun ideeën beperken hun waarnemingsvermogen’

Door Frits Bolkestein

Elsevier_20091003_Bolkestein [pdf]

Beschermd: Refuge Mussidan


Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken:

Met de trein langs de Oostvaardersplassen


Amsterdam Centraal op het perron voor de trein naar Lelystad werd Cisca K.K. aangesproken door een leeftijdgenote. Inderdaad we kennen elkaar van ruim 25 jaar geleden. Vriendin van een zus. “Je woont ook in Lelystad, Annie?”. Na een gedeelde jeugd in Lettele, hebben ze bijna een kwart eeuw ongemerkt vrijwel naast elkaar gewoond. Kinderen gekregen, kinderen het huis uit. Ja, ze is met Ernst getrouwd en nu zijn ze aan het verhuizen. “Nederland te vol, te vervuild, geen bescherming van het weerloze beest.” “Waarheen?” “Frankrijk, Mussidan.” “Daar vlakbij heeft de werkgever van Ben een huis en we kennen die omgeving!” Het verhaal is snel verteld, rijdend met de trein langs de Oostvaardersplassen, het gebied van Ernst. Maar die is uitgewerkt. Het vechten om de habitat van zijn lievelingsdier, de lepelaar, moe. Ben werkt nog, weet van geen ophouden, hoewel hij nu 60+ is. Op station Lelystad wordt de afspraak gemaakt: “Tot deze zomer, we bezoeken je in Mussidan.” (Voorjaar 2002, datum onzeker)

‘Alsof je een afspraak hebt’


Na het contact in mei wordt op 25 september 1987 verslag gedaan van het interview met Ernst Poorter, twee weken eerder.  Een opvolgende notitie in Koos van Zomeren’s “Een jaar aan scherven”. (Arbeiderspers, derde druk februari 1999, pagina’s 244 en 245)

(Een jaar in scherven, blz. 244 en 245) [pdf]

Bemoeienissen met lepelaars


“Al weken probeer ik Ernst Poorter over te halen tot een interview over zijn bemoeienissen met lepelaars”. Deze zin staat genoteerd in Koos van Zomeren’s “Een jaar aan scherven” op de datum 11 mei. Dagboeknotities uit het jaar 1987. (Arbeiderspers, derde druk februari 1999, pagina 123)

(Een jaar in scherven, blz. 123) [pdf]

Hans Lelieveld in Senegal


In de roman Otto’s oorlog wordt op pagina 117 een persoon Hans Lelieveld opgevoerd. Dit is het pseudoniem voor Ernst Poorter, destijds bioloog in dienst van de Rijksdienst IJsselmeerpolders te Lelystad met specialisme: Lepelaars. In het verhaal speelt Hans een bijrol. Echter wel karakteristiek, bepaald niet kleurloos. Zijn massieve en soms luidruchtige aanwezigheid eindigt op bladzijde 147. (Uitgave Wolters-Noordhof, 1996)

Boek