Chemische haatcampagne


Zeventiende eeuwse illustraties van verschillende fases van de alchemistische zuivering van materie en geest. (Hermetisch museum)

Geheimzinnig geknoei of wetenschappelijk onderzoek? De belangstelling voor de alchemie groeit.

Alchemie is in. Wetenschapshistorici tonen een levendige belangstelling voor dit onderzoek van de verborgen geheimen van de natuur, dat zijn hoogtepunt had in Europa in de 16e en 17e eeuw, maar vervolgens de meeste moderne wetenschappers het schaamrood op de kaken joeg. Zo beschreef E.J. Dijksterhuis de alchemie in zijn De mechanisering van het wereldbeeld als “…een geheimzinnig geknoei met onzuivere stoffen, geleid door mystieke voorstellingen en vage analogieën, waarbij de lichtgelovigheid een aanzienlijke functie vervulde.” Het wordt echter steeds duidelijker dat dit beeld onterecht is.

Door Rob van den Berg

NRC_20100605_4_010_article1 [pdf]

Closed