Duivel huist op Romeins toilet


Een stenen bank met gaten en eronder een grote latrine, waar meerdere mensen tegelijk hun behoefte konden doen: zo zagen Romeinse toiletten er vaak uit. (Foto: Floris Lok)
Voor het eerst zijn de toiletten en de riolen uit de Romeinse tijd uitgebreid onderzocht. Ze leveren onthullende gegevens op over de poep- en plasgewoontes in het ooit machtigste rijk op aarde.

Het stonk tweeduizend jaar geleden enorm op de toiletten, dat weet archeologe Gemma Jansen zeker. Zij is verantwoordelijk voor de verzamelde onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren op het gebied van Romeins sanitair. “Rioleringen bestonden in eerste instantie bijna niet, dus de ontlasting kon nergens heen. Het werd verzameld in de grote beerput onder de toiletzitting, de latrine”. Jansen begon zo’n twintig jaar geleden met haar onderzoek naar sanitair in de oudheid, een tot haar grote verrassing vrijwel braakliggend terrein. Tot dan toe was het onderwerp nog vrijwel onbesproken in de archeologie, een toch al enkele eeuwen bestaande wetenschap.

Door Imco Lanting

Stentor_20120728_Romeinse_toilet [pdf]

Boek

Closed