Een nieuwe splijtstofcyclus kan het vastgelopen debat over kernenergie doen kantelen


Radioactief afval opgeslagen bij de COVRA in Borssele. (Foto: Peter de Krom)

Het afval dat ontstaat in een kerncentrale, kan na één splijtingsronde worden opgeborgen of worden opgewerkt. Sinds kort is er iets beters.

Het gaat hier om de ontwikkeling van uitgebreide gesloten splijtstofcycli op basis van meervoudige recycling en nieuwe reactortechnologie. Deze methode, beter bekend als ‘Partitie en Transmutatie’ of ‘P&T ’, is wetenschappelijk bewezen, maar vereist mogelijk nog decennia van verdere ontwikkeling voordat het in de praktijk kan worden ingezet. Desalniettemin vormt P&T een potentiële doorbraak die het debat over nucleair afval, maar daarbij ook over kernenergie, ingrijpend kan veranderen.

Door Behnam Taebi

NRC_20100911_2_004_article3 [pdf]

Closed