Erotische plaatjes voorspellen (2)


Bems onderzoek is een schoolvoorbeeld van selectieve data-analyse. In zijn experiment 1 zijn bijvoorbeeld 48 statistische toetsen mogelijk en waarschijnlijk zijn die ook allemaal uitgevoerd. Bem pikt de toets eruit die gunstig uitvalt (over erotische plaatjes dus) maar verzuimt daarvoor statistisch te corrigeren.

NRC_20101127_4_002_article1_2 [pdf]

Closed