Geen woord van dank van egocentrische adel


Het artikel `Wij leefden van Fortis` (NRC Handelsblad, 4 april) geeft goed weer hoe egocentrisch sommige erf-rijken, in dit geval adel, kunnen denken.

Door Chris Heynen

NRC_20090406_fortis_adel [pdf]

Closed