Hayabusa teruggekeerd van Itokawa


Hayabusa hittebestendige Sample Retun Capsule geland in het zuiden van Australië.

Hayabusa…het eerste ruimtevaartuig dat ooit is geland op, en teruggekeerd van, een ander hemellichaam dan de maan.

NRC_20100619_4_001_article1_2 [pdf]

Wikipedia

Closed