Het natte hart van Holland


‘Overzichtskaart van de Zuiderzee, behoorende bij de Bondsuitgave: Zuiderzee-Silhouetten’ ce (1883) (Uit besproken boek)

Over oorsprong, vaargeulen, inpoldering en cartografie van de Zuiderzee.

De hoofdmoot van deze Zuiderzeebijbel bestaat uit de technische beschrijvingen van de kaarten. Vermeld worden titel, jaar en plaats van uitgave, schaal, cartograaf, graveur, uitgever, drukvarianten enzovoort. En van al die kaarten volgt een reproductie van het geheel of van een detail.

Door Roelof van Gelder

NRC_20100409_4_010_article4 [pdf]

Boek

Closed