Het recht van boze burgers


De lijken van de gebroeders De Witt, opgehangen op het Groene Zoodje aan de Vijverberg in Den Haag, 1672. Het schilderij is van Jan de Baen. (Foto: Rijksmuseum)

De volkswoede van 1672 was niet geregisseerd door de prins van Oranje. Burgers eisten uit eigen beweging goed bestuur.

Door Dirk VIasblom

NRC_20081129-04010004 [pdf]

Closed