Hoe veldtocht nieuw beeld Egypte schiep


Detail van zuil te Dendera, uit Descrip-tion de l´Egypte. Teylers Museum

Napoleon liet onderzoek doen.

De Egyptische veldtocht van Napoleon leverde veel nieuwe kennis op, gebundeld in een monumentaal boekwerk. Teylers Museum wijdt er een tentoonstelling aan.

Door Theo Toebosch

NRC_20110120_1_010_article7 [pdf]

Boek

Closed