Hoge kosten integratie Fortis


ABN Amro diep in de rode cijfers.

Staatsbank ABN Amro heeft in de eerste helft van 2010 een verlies geleden van 968 miljoen euro. De schade werd vooral veroorzaakt door de kosten van het samenvoegen van ABN Amro en Fortis Nederland.

NRC_20100826_2_013_article11 [pdf]

Closed