IJstijd-Picasso tekende vaker


De Venus van Predmosti.

Van een mysterieuze ingekraste tekening uit de IJstijd, die altijd als een unicum werd beschouwd, is een tweede exemplaar gevonden. Zó sterk lijkt deze tweede tekening op de eerste dat de onderzoekers vermoeden dat het wel eens om twee tekeningen door één persoon kan gaan. Beide ingekraste tekeningen zijn tussen de 25.000 en 28.000 jaar oud.

NRC_20101102_1_008_article3 [pdf]

Closed