John Adams


Auke Hulsts enthousiaste bespreking van McCulloughs biografie van John Adams (Boeken, 03.04.09), en vooral het gebruik van de tegenwoordige tijd, suggereert dat het boek net verschenen is. Het dateert echter van januari 2001. Wellicht is de aanleiding het verschijnen van een Nederlandse vertaling, maar dat wordt alleen in het `boekenblokje` vermeld. En als het bedoeling was de Nederlandstalige lezer vertrouwd te maken met John Adams, was het aardig geweest aandacht te besteden aan het aardige boekje John Adams in Holland (uitgeverij Cossee) uit 2005.

NRC_20090413_John Adams [pdf]

Closed